Resultaten

Resultaten Stichting TriUnity

Voor diverse stakeholders en instanties worden rapportages en verslagen vastgesteld. Naast de onderstaande rapportages wordt op dit moment gewerkt aan de eerste impact rapportage. Deze zal in delen beschikbaar komen in het najaar van 2019.

Kort overzicht resultaten per 1 januari 2020

Financieel jaarverslag 2018

Samen met onze accountant is de Definitieve jaarrekening 2018 Stichting TriUnity opgesteld inclusief een samenstellingsverklaring.

 

Bestuursverslag 2018-2109

In het bestuursverslag worden alle resultaten weergegeven en toegelicht die we sinds de start van TriUnity in juni 2018 hebben gerealiseerd. Klik hier voor het verslag Jaarverslag TriUnity jaar 18-19 De verslagperiode betreft 1 jaar TriUnity, wat afwijkt van het boekjaar 2018.