Resultaten

Resultaten Stichting TriUnity

Voor diverse stakeholders en instanties worden rapportages en verslagen vastgesteld. Naast de onderstaande rapportages wordt op dit moment gewerkt aan de eerste impact rapportage. Deze zal in delen beschikbaar komen in het najaar van 2019.

Kort overzicht van de resultaten per 1 oktober 2020

Resultaten tot en met september 2020

 

Financieel jaarverslag 2019

Samen met onze accountant is de Jaarrekening 2019 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

Impact rapportage April 2020

In samenwerking met M. Lafeber en M.Claessens, beide studerende aan de HAN is deze Impact rapportage opgesteld. Op basis van ons Theory of Change model zijn middels meetinstrumenten en interviews de directe en indirecte effecten van onze interventies in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor een periodieke impact meting.

Financieel jaarverslag 2018

Samen met onze accountant is de Definitieve jaarrekening 2018 Stichting TriUnity opgesteld inclusief een samenstellingsverklaring.

 

Bestuursverslag 2018-2109

In het bestuursverslag worden alle resultaten weergegeven en toegelicht die we sinds de start van TriUnity in juni 2018 hebben gerealiseerd. Klik hier voor het verslag Jaarverslag TriUnity jaar 18-19 De verslagperiode betreft 1 jaar TriUnity, wat afwijkt van het boekjaar 2018.