Resultaten

Resultaten Stichting TriUnity

Voor diverse stakeholders en instanties worden rapportages en verslagen op gesteld.

Hieronder zijn deze rapportages voor iedereen te downloaden.

Kort overzicht van de resultaten per januari 2022

Voorgaande rapportages:

Financieel jaarverslag 2020

Samen met onze accountant is de Jaarrekening 2020 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

Stakeholder rapportage oktober 2020

Voor onze jongeren, hun sociale omgeving, werkgevers, financiële stakeholders en alle andere betrokken stakeholders is het Stakeholder rapport 10-2020 opgesteld. Hierin staan de recente ontwikkelingen weergegeven. Natuurlijk kijken we naar onze  resultaten en Impact. Ook wordt een blik geworpen in de nabije toekomst.

Financieel jaarverslag 2019

Samen met onze accountant is de Jaarrekening 2019 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

Impact rapportage April 2020

In samenwerking met M. Lafeber en M.Claessens, beide studerende aan de HAN is deze Impact rapportage opgesteld. Op basis van ons Theory of Change model zijn middels meetinstrumenten en interviews de directe en indirecte effecten van onze interventies in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor een periodieke impact meting.

Financieel jaarverslag 2018

Samen met onze accountant is de Definitieve jaarrekening 2018 Stichting TriUnity opgesteld inclusief een samenstellingsverklaring.

Bestuursverslag 2018-2109

In het bestuursverslag worden alle resultaten weergegeven en toegelicht die we sinds de start van TriUnity in juni 2018 hebben gerealiseerd. Klik hier voor het verslag Jaarverslag TriUnity jaar 18-19 De verslagperiode betreft 1 jaar TriUnity, wat afwijkt van het boekjaar 2018.