Resultaten

Resultaten Stichting TriUnity

Voor diverse stakeholders en instanties worden rapportages en verslagen op gesteld. Hieronder zijn deze rapportages voor iedereen te downloaden.

Zomer 2023 Stakeholderrapport

Ook dit jaar is er voor al onze stakeholders een rapportage opgesteld. Daarmee geven we aan onze jongeren, hun sociale omgeving, werkgevers, financiële stakeholders en alle andere betrokken weer welke resultaten we tot nu toe bereikt hebben, als basis voor onze impact. Ons stakeholder rapport kan hier worden bekeken.

2022 Financieel jaarverslag

Samen met onze accountant is de jaarrekening 2022 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

2021 Stakeholder rapportage

Voor onze jongeren, hun sociale omgeving, werkgevers, financiële stakeholders en alle andere betrokken stakeholders is het stakeholder rapport 2021 opgesteld.

2021 Financieel jaarverslag

Samen met onze accountant is de jaarrekening 2021 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

2020 Stakeholder rapportage oktober

Voor onze jongeren, hun sociale omgeving, werkgevers, financiële stakeholders en alle andere betrokken stakeholders is het stakeholder rapport 2020 opgesteld. Hierin staan de recente ontwikkelingen weergegeven. Natuurlijk kijken we naar onze  resultaten en Impact. Ook wordt een blik geworpen in de nabije toekomst.

2020 Financieel jaarverslag

Samen met onze accountant is de jaarrekening 2020 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

2020 Impact rapportage April

In samenwerking met M. Lafeber en M.Claessens, beide studerende aan de HAN is deze Impact rapportage opgesteld. Op basis van ons Theory of Change model zijn middels meetinstrumenten en interviews de directe en indirecte effecten van onze interventies in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor een periodieke impact meting.

2019 Financieel jaarverslag

Samen met onze accountant is de Jaarrekening 2019 opgesteld, inclusief een samenstellingsverklaring.

2018 – 2019 Bestuursverslag

In het bestuursverslag worden alle resultaten weergegeven en toegelicht die we sinds de start van TriUnity in juni 2018 hebben gerealiseerd. Klik hier voor het verslag Jaarverslag TriUnity jaar 18-19 De verslagperiode betreft 1 jaar TriUnity, wat afwijkt van het boekjaar 2018.

2018 Financieel jaarverslag

Samen met onze accountant is de Definitieve jaarrekening 2018 Stichting TriUnity opgesteld inclusief een samenstellingsverklaring.