Sociale onderneming

Sociale doelstelling

Stichting TriUnity heeft in haar sociale doelstelling vastgelegd in de oprichtingsakte.  Hieronder artikel 2 van de akte waarin het doel van de stichting is beschreven.


2.1.  De stichting heeft ten doel: jongeren/mensen met autisme (vanaf 15 jaar) op te leiden in het voor hen specifieke vakgebied en hen toe te leiden naar werk met als doel het bevorderen van de arbeidsparticipatie (van mensen met autisme) zodat zij een zoveel mogelijk zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en zich hierin kunnen handhaven.

2.2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • deze jongeren een leer/ontwikkeltraject aan te bieden, waarin de jongeren hun startkwalificatie en/of certificaten/ diploma’s behalen op MBO-, HBO- of WO- niveau. Hierin werkt de stichting samen met erkende opleidingsinstituten;
  • te coachen vanuit de levensbrede aanpak op alle levensgebieden  door middel van jobcoaching, thuiscoaching, re-integratie, sollicitatie en presentatietraining, etcetera, dit alles aangepast op de ondersteuningsvraag van de persoon met autisme;
  • het naast de opleiding coachen en trainen van de jongeren in arbeids- en sociale vaardigheden en het werken op projectmatige basis aan hun eigen werkervaringsportfolio, en hen vanuit deze werkervaring begeleiden naar betaald werk in een passende omgeving;
  • coaching en begeleiding in het vinden van betaald werk, waarbij ook de aanstaande werkgever wordt gecoached in de omgang van de jongere/persoon met autisme;
  • het bieden van continuïteit, monitoring, heldere structuur en een veilige omgeving in een kleinschalig groepsverband met professionele begeleiding op het gebied van autisme.

Door de levensbrede aanpak ontwikkelen jongeren zich in hun eigen tempo en volgorde, passend bij de capaciteiten en dromen en met respect voor de grenzen. De stichting kijkt naar talenten en mogelijkheden, niet naar beperkingen.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur. Deze zetels betreffen vrijwilligerswerk. Het huidige bestuur, waarbij in de verdeling van deskundigheid is gezocht naar een balans in financiele – commerciële- en arbeidsmatige kennisgebieden is te vinden op RvB TriUnity.

De directeur, coaches en begeleiders zijn in dienst van Stichting TriUnity.

Stichting TriUnity hanteert de CAO VGN bij inschaling en verloning van medewerkers in dienst van de stichting. Hiermee is het verschil in hoogste en laatste salaris bepaald door de loonschalen van de CAO.

Stichting TriUnity onderzoekt de mogelijkheid om een bescherme werkomgeving voor jongeren te gaan bieden. De COA die terzijnertijd gebruikt gaat worden voor jongeren die in dienst treden bij Stichting TriUnity is afhankelijk van de diensten die aangeboden gaan worden aan opdrachtgevers.