Sociaal Ondernemen

Sociaal Ondernemen

Sinds 1 februari 2022 mag Driestroom het PSO-keurmerk niveau 3 voeren. Dit is de erkenning dat we ook daadwerkelijk werk maken van het volop kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vaak heerst de opvatting dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het lastig hebben in het reguliere arbeidsproces. Door bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrumstoornis, een fysieke of geestelijke uitdaging of langdurige afwezigheid op de arbeidsmarkt, kunnen zij niet zomaar meedraaien.

Omdat we geloven in onbeperkt meedoen is Driestroom er voor iedereen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom investeren wij al jaren actief in Sociaal Ondernemerschap. Niet alleen in ons aanbod en dat van onze zorgondernemers, maar in de volle breedte van de organisatie. Met als doel dat iedereen zo normaal mogelijk kan werken. Mensen doen zo veel mogelijk zelf; waar nodig is er begeleiding.
Het behalen van het PSO-keurmerk niveau 3 toont aan dat wij ons hier met succes voor inzetten. Het is voor ons een bevestiging van alle mooie resultaten die we al hebben behaald. En een motivatie te blijven werken aan de doelen die we nog hebben voor de komende jaren.

Wij willen hiermee andere organisaties en ondernemingen inspireren om te investeren in Sociaal Ondernemerschap. Zeker in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt. Want met de juiste begeleiding is het mogelijk om onbenut potentieel en talent van mensen tot bloei te laten komen.

Wij mogen als onderdeel van Driestroom ook PSO3 keurmerk dragen.

PSO Logo

Over de auteur

TriUnity administrator